Politika zaštite privatnosti

Ova politika zaštite privatnosti vrijedi za svaku osobu koja koristi mrežne stranice inotherm.si, inotherm-tuer.de, inotherm.com, inotherm.hr, inotherm.fr, inotherm.it, inotherm.nl.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi odnosno posjeti navedene mrežne stranice (u nastavku: korisnik).

Korištenjem mrežnih stranica, korisnik potvrđuje da se slaže Politikom privatnosti. Korisnik se daljnjim korištenjem mrežnih stranica slaže s izmjenama.

Zaštita osobnih podataka

Inotherm d.o.o. poštuje vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka. Obvezujemo se da ćemo vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhe koje su navedene u nastavku ove Politike zaštite privatnosti. Vaše osobne podatke čuvamo brižno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) (u nastavku GDPR) te s drugim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih na gore navedenim mrežnim mjestima, a koje obrađujemo u skladu s internim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, je Inotherm d.o.o. Prigorica 98, 1331 Dolenja vas, Slovenija (u nastavku: voditelj obrade).

Prijenos osobnih podataka trećim osobama, u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama

Inotherm d.o.o. ne prenosi osobne podatke trećim osobama, u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Iznimku predstavljaju statistički podaci o posjećenosti i korištenju mrežnih mjesta za koje se koriste mrežne platforme Google Analytics.

Mrežna platforma Google Analytics u svojim Općim uvjetima korištenja i Politici privatnosti osigurava poštivanje pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i potvrđuje da posjeduje certifikat sukladnosti s privatnim štitom EU-SAD (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogućava korisnicima da sami uređuju postavke za obradu svojih podataka uporabom alata Google Analytics. Više informacija o Googleovim uvjetima usluge i pravilniku privatnosti pronaći ćete na sljedećim mrežnim stranicama.

Vrste osobnih podataka, pravne osnove i svrhe njihova korištenja

Inotherm d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju privole pojedinaca, sklopljenih ugovora, odnosno u cilju ostvarenja aktivnosti prije sklapanja ugovora, legitimnih interesa koje nastojimo postići te za ispunjavanje pravnih obveza koje za nas vrijede.

Obrada na temelju privole

Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju na temelju privole, može dati posebnu privolu za obradu osobnih podataka za svaku pojedinu svrhu.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju pojedinačnu privolu za svaku posebnu svrhu, na jednostavan i jednostavno dostupan način.

Slanje kataloga proizvoda društva Inotherm d.o.o.

Prilikom slanja upita, Inotherm d.o.o. na temelju privole prikuplja i obrađuje sljedeće podatke korisnika: ime i prezime (poduzeće), e-mail adresa, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad i telefonski broj ako ga korisnik ima.

Kontakt za savjetovanja, prodaju i montažu

Prilikom slanja upita, Inotherm d.o.o. na temelju privole za uspostavu kontakta vezano uz savjetovanje, prodaju i montažu prikuplja i obrađuje sljedeće podatke korisnika: ime i prezime (poduzeće), e-mail adresa, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad i telefonski broj ako ga korisnik ima. U nekim slučajevima (primjena mrežnog konfiguratora) može prikupiti i fotografiju zgrade ako ju korisnik pošalje.

Prijenos osobnih podataka poslovnom partneru koji je najbliži korisniku

Na temelju privole ispitanika, osobne podatke prenosimo poslovnom partneru koji mu je najbliži, a koji u naše ime obrađuje osobne podatke u svrhe pripreme ponude, uspostavljanja kontakta s korisnikom vezano uz savjetovanje, prodaju i montažu itd. Poslovnom se partneru prenose sljedeći osobni podaci: ime i prezime (poduzeće), e-mail adresa, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad i telefonski broj ako ga korisnik ima. U nekim slučajevima (primjena mrežnog konfiguratora) može prikupiti i fotografiju zgrade ako je korisnik pošalje.

Slanje elektroničke pošte i klasične pošte

Na temelju želje korisnika koji su na različite načine izrazili želju za sudjelovanjem ili primitkom obavijesti o novostima, sajmovima, akcijama itd., Inotherm d.o.o. obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime (poduzeće), e-mail adresa, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad i telefonski broj.

Obrada na temelju ugovora

Inotherm d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju ugovora, odnosno u cilju poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora, kao što je primjerice kupnja Inothermovih proizvoda, tj. izrada ponude za proizvod Inotherm d.o.o. Na temelju ugovora, obrađuju se osobni podaci u svrhu ispunjenja ugovornih odredbi, kao što su npr. izvedba montaže, reklamacije, servisi, jamstveni zahtjevi itd.

Obrada na temelju legitimnih interesa

Inotherm d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju legitimnih interesa koje nastojimo postići. Osobne podatke na temelju legitimnih interesa obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • korisnici usluge INOPORTAL (vidi niže)
 • statističke analize posjećenosti mrežnih mjesta Inotherm d.o.o.,
 • kao bismo osigurali i unaprijedili naše usluge,
 • kako bismo osigurali i razvili inovativne i prilagođene usluge za naše klijente i korisnike mrežnih mjesta Inotherm d.o.o.,
 • kako bismo osigurali sigurnost naših usluga i mrežnih mjesta te zaštitu od prijevara, neželjene pošte, zloupotreba itd.

U navedene svrhe prikupljamo sljedeće osobne podatke: IP-adresu, statističke podatke o posjećenosti mrežnih mjesta Inotherm d.o.o., podatke o broju klikova, vremenu klika, podatke o ulaznim i izlaznim mrežnim mjestima, podatke o vrsti klijenta.

Za osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo u svrhe osiguranja usluge INOPORTAL, pogledajte poglavlje Korisnici usluge INOPORTAL.

Obrada na temelju pravnih obveza koje vrijede za voditelja obrade

Inotherm d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju pravnih obveza koje vrijede za voditelja obrade u sljedeće svrhe: vođenje računovodstvenih evidencija, fakturiranje, naplata duga itd.

U navedene svrhe prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, bankovne podatke, porezni broj, adresu elektroničke pošte.

Korisnici usluge INOPORTAL

Usluga INOPORTAL namijenjena je poslovnim partnerima i njihovim zaposlenicima, a putem njega uređujemo odnose s poslovnim partnerima.

Obrada osobnih podataka kontaktnih osoba poslovnih partnera temelji se na privoli ispitanika koji se svojom registracijom slaže s Općim uvjetima korištenja usluge INOPORTAL.

Osobni podaci u usluzi INOPORTAL obrađuju se i na temelju legitimnih interesa koje Inotherm d.o.o. nastoji postići. Legitimni interesi koje nastojimo postići su sljedeći:

 • razmjena informacija potrebnih za obavljanje naše djelatnosti;
 • širenje i/ili nadogradnja poslovnih odnosa s poslovnim partnerima;
 • prilagođavanje sadržaja djelatnosti poslovnim partnerima;
 • statističke obrade;
 • korištenje usluge INOKALK;
 • slanje ponuda, oglasnog materijala, pozivnica za događaje;
 • obavještavanje partnera o eventualnim greškama na proizvodima Inotherm d.o.o.

U slučaju slanja marketinškog materijala, Inotherm d.o.o. će korisnicima omogućiti da se na jednostavan način odjave od primanja poruka. Korisnik se može u svakom trenutku odjaviti od primanja marketinških poruka uporabom jednostavne funkcije »odjava« na kraju svake elektroničke poruke.

Zaštita osobnih podataka

Inotherm d.o.o. za osiguravanje zaštite osobnih podataka provodi sve potrebne fizičke, tehničke, logičke i organizacijske postupke i mjere na temelju usvojenih internih akata te u skladu s dobrim praksama iz područja zaštite informacija, odnosno putem ugovornih partnera, tako da se:

 • zaštiti aplikativna programska oprema pomoću koje se obrađuju osobni podaci;
 • spriječi neovlašten pristup osobnim podacima prilikom prijenosa, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža;
 • osigura učinkovit način arhiviranja, poništavanja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka;
 • zaštite prostorije, strojna i programska oprema;
 • omogući naknadno utvrđivanje kada su pojedini osobni podaci bili obrađeni na bilo koji način i tko ih je obradio, i to za razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Automatizirana obrada osobnih podataka

Inotherm d.o.o. automatizirano obrađuje lokacijske osobne podatke korisnika koji ispunjavaju jedan od sljedećih obrazaca: „Konfigurator“, „Pošalji upit“, „Potraži partnera“. Automatizirana obrada djeluje na način da se popunjeni osobni podaci ispitanika prenose voditelju obrade (Inotherm d.o.o.), odnosno poslovnom partneru koji je korisniku s obzirom na lokaciju dostavljene adrese (ulica, kućni broj, pošta, mjesto,) najbliži.

Daljnja obrada osobnih podataka

Inotherm d.o.o. u nekim slučajevima obrađuje osobne podatke u svrhe različite od svrha za koje su podaci prvotno prikupljeni. Primjer takve daljnje obrade osobnih podataka je upit o proizvodu kada na želju korisnika ranije dostavljene osobne podatke obrađujemo u svrhu izrade ponude te nakon toga za eventualnu potvrdu narudžbe i uređivanje ugovornih odredbi između dviju strana.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci ispitanika koji su dobiveni na temelju privole biti će pohranjeni 5 godina od povlačenja privole.

Osobni podaci ispitanika koji se obrađuju na temelju ugovora mogu biti pohranjeni još 10 godina od ispunjenja ugovornih obveza obiju strana, a u slučaju naplate neplaćenih ugovornih obveza, još 10 godina nakon završetka sudskog postupka.

Osobni podaci prikupljeni na temelju legitimnih interesa pohranjuju se do ostvarivanja prava ispitanika, odnosno dok postoji svrha u koju su bili prvotno prikupljeni.

Prava ispitanika

U skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje područje zaštite osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava:

 • Pravo ispitanika na pristup

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, a ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo na pristup osobnim podacima.

 • Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune odnosno netočne osobne podatke.

 • Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 • Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako ispitanik osporava točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako uloži prigovor na obradu te voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • Pravo na prijenos podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi.

 • Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koja se temelji na obradi koja je potrebna zbog legitimnih interesa voditelja obrade, uključujući izradu profila.

 • Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu vezano uz obradu njegovih osobnih podataka izravno nadležnom nadzornom tijelu, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

 • Način ostvarivanja prava ispitanika

Ispitanik može u svakom trenutku ostaviti prava koja mu pripadaju u skladu s Uredbom o zaštiti podataka.

To može učiniti tako da pošalje elektroničku poruku sa zahtjevom na adresu elektroničke pošte gdpr@inotherm.si.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s Politikom zaštite privatnosti, ljubazno vas pozivamo da nam svoja pitanja pošaljete na adresu elektroničke pošte gdpr@inotherm.si.

Kolačići

Mrežna mjesta Inotherm d.o.o. za svoj neometan rad koriste kolačiće (engl. cookies). To su datoteke koje se spremaju na uređaj korisnika pomoću kojeg pristupa mrežnom portalu. Kolačići na uređaj korisnika spremaju unikatne podatke o korisniku, odnosno postavke koje je korisnik izabrao na pojedinom mrežnom mjestu.

Izmjene i valjanost

Inotherm d.o.o. zadržava pravo na izmjenu Politike zaštite privatnosti, o čemu ćemo vas obavijestiti na odgovarajući način.

Politika zaštite privatnosti vrijedi od 25.5.2018.