Garancijska izjava

Naziv Inotherm simbolizira jedinstveni spoj tradicionalne kvalitete i vodeće tehnološke inovacije. Na temelju bogatog iskustva, znanja i najsuvremenijih proizvodnih procesa već četvrto desetljeće stvaramo ulazna vrata koja zadovoljavaju najviše kriterije naprednog, stilski savršenog, sigurnog i održivog doma. Zato što stojimo iza svojih proizvoda, društvo

INOTHERM

na isporučene proizvode ALUMINIJSKIH ULAZNIH VRATA daje jamstvo, koje nadilazi uobičajene jamstvene rokove na tržištu, pod pretpostavkom da se poštuju upute za ugradnju, njegu i održavanje proizvoda.

Garancijski rok
3 GODINE
 • Na besprijekorni rad ugrađenih okova i ostalih pokretnih dijelova.
 • Na besprijekorni rad ugrađenih elektroničkih komponenti.

5 GODINA
 • Na nepropusnost termoizolacijskog stakla.
 • Na otpornost držača i kuka od nehrđajućeg čelika, u slučaju da nema mehaničkih oštećenja ili promjena u izgledu površine zbog utjecaja okoline.

10 GODINA
 • Na funkcionalnosti proizvoda - besprijekoran rad i brtvljenje.
 • Otpornost na vremenske uvjete i neprirodne promjene boje te stvaranje pukotina na površinama, eloksiranim i praškasto premazanim aluminijskim profilima vrata.

30 GODIŠNJE JAMSTVO
 • Inotherm jamči da proizvode može po potrebi uvijek iznova servisirati i isporučiti rezervne dijelove, čime se omogućuje i do 30 godina besprijekornog rada odnosno životnog vijeka. Rezervnim dijelovima smatraju se i dijelovi koji nisu vizualno identični originalno ugrađenom dijelu, ali imaju istu funkciju. Elektroničke komponente su isključene. Usluge koje su neophodne za održavanje besprijekornog rada odnosno potreban materijal, radni sati itd. naplaćuju se prema važećem cjeniku na dan izvršenja servisa.
OSTVARIVANJE PRAVA NA JAMSTVO

Prava na jamstvo ostvaruju se pisanim putem kod prodavatelja reklamiranog proizvoda ili kod proizvođača na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici https://www.inotherm.hr/servis/

U svim slučajevima obavezno je navesti AB identifikacijski broj vrata koji se nalazi na vratnom krilu.

Garancija i jamstvo za proizvod ne vrijede
 • Ako proizvod nije održavan u skladu s uputama za uporabu koje je kupac dobio od prodavatelja, ili održavanje proizvoda nije u skladu s uputama proizvođača za održavanje i njegu proizvoda.
 • U slučaju da je montažu, zamjenu, servis ili podešavanje izvršila osoba koja nije ovlaštena od strane prodavatelja.
 • Za nedostatke na proizvodu uzrokovane neobičnim učincima građevinskih radova.
 • Ako je reklamirana roba ugrađena unatoč prethodno utvrđenim nedostacima, na izričit zahtjev kupca, a prodavatelj je htio otkloniti nedostatak prije ugradnje.
 • Ako je proizvod izložen ekstremnim vremenskim uvjetima prije ili nakon ugradnje (slana voda, korozivni plin ili vlažnost zraka veća od 70%).
 • U slučaju neprofesionalne i nasilne uporabe (udarci, ogrebotine, čišćenje) te u slučaju promjena u izgledu površine zbog utjecaja okoliša i onečišćenja, kao i u slučajevima više sile (elementarne nepogode, eksplozije, požari, oluje ...).
 • Ako je nedostatak posljedica intervencije neovlaštene osobe na proizvodima i svim dodatnim artiklima u vezi s proizvodom (okovi, mehanizmi za otvaranje, staklo ...).
 • Ako kupac zahtijeva izradu elemenata u dimenzijama koje nisu preporučene od strane proizvođača i koje nisu u skladu s tehničkim normama i propisima proizvođača.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke na robi.

Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa za isporučeni proizvod. Roba se isporučuje na dan potpisivanja zapisnika o preuzimanju robe. Tijekom jamstvenog roka proizvođač će se pobrinuti za besplatno uklanjanje pravodobno i ispravno reklamiranih nedostataka proizvoda i zamjenu dijelova proizvoda.

Teritorijalni opseg jamstva: Republika Hrvatska.

Inotherm d.o.o.
Direktor:
Anton Šenk