Blog

ULAZNA VRATA KROZ VRIJEME

Jeste li se ikada prilikom otvaranja vrata svoga kućanstva ili prilikom divljenja susjedovom novom ulazu zapitali kako su vrata uopće dobila izgled po kojem ih danas prepoznajemo? Ovaj silno zanimljivi građevinski element često uzimamo zdravo za gotovo, ali on u našim životima igra vrlo važnu ulogu. Osim što nas odvajaju od vanjskog svijeta i osiguravaju sigurnost i privatnost, vrata imaju i snažnu simboličnu ulogu. Prolazak kroz vrata često označava kraj jednog razdoblja i početak novog.

Što nam govori povijest razvoja vrata, kakve priče pričaju njihove linije i detalji? Pridružite nam se na uzbudljivom putovanju kroz povijest ulaza, i to sve od prapovijesnih špilja do ključanice koja radi na otisak prsta! 

VRATA – TIHI PRIPOVJEDAČI

Ulazna vrata jedan su od najuočljivijih i neprepoznatljivijih arhitektonskih elemenata na objektu. Ujedno su i odraz kulture življenja, čovjekova odnosa prema svijetu i individualnih potreba pojedinca. Vrata tako pripovijedaju priču o ljudima koji su s njima živjeli ili žive. U brojnim društvima, osim simboličke uloge, imaju i snažnu statusnu i komunikacijsku ulogu.

Kada su otvorena, pozivaju nas da uđemo u novi svijet ili u cijelu drugu sferu. Kada ih zatvorimo, ona predstavljaju granicu između našeg vlastitog i vanjskog svijeta. Vrata nam daju sigurnost, toplinu i mir.

O tome koliko važnu ulogu u našoj kulturi imaju otvaranje i zatvaranje vrata te prolazak kroz njih, govori i naš jezik. Brojne mudre poslovice i izreke oslanjaju se upravo na simboliku ulaza i izlaza koji označavaju kraj i početak životnih razdoblja, kao i naše odluke, prilike i čežnje. Koja ćemo vrata u svom životu otvoriti, koja ćemo zatvoriti ili ostaviti zatvorena? Mnoga će dugo godina ostati odškrinuta... Ulazna su vrata i element kojim svoje priče raščlanjujemo u poglavlja. Kada su otvorena, veselimo se novim prilikama, a kada su zatvorena, odvajaju nas od prošlosti.

Očuvana vrata u sebi mogu nositi brojne priče, ona odražavaju izgled nekadašnjih veličanstvenih građevina koje je načeo zub vremena. Danas često srećemo brojna istrunula ili razbijena vrata s kojima u zaborav tonu i mnoga druga razdoblja. S druge strane, pred našim se očima u obnovljenim starinskim vratima u život vraća povijest.

U POČETKU BIJAŠE SAMO OTVOR… 

Povijest razvoja ulaznih vrata s moćnim portalima unikatnih oblika izuzetna je u arhitektonskom i simboličnom smislu. Svako je razdoblje izvanrednim ručnim radovima oblikovanja različitih materijala iznjedrilo izvanredna vrata kojima se još danas diljem svijeta divimo.

Prve ulaze, naravno, nije napravio čovjek, nego nam ih je načinila sama majka priroda. To su bili otvori u špilje koje su našim prapovijesnim precima pružale utočište od vremenskih uvjeta i vanjskih neprijatelja.

Pogled iz jame skozi odprtino, ki predstavlja zgodnjo obliko vhoda.
Prvi ulazi nisu imali ulazna vrata, nego samo otvor koji je načinila sama majka priroda.

S razvojem ranih nastambi u mlađe kameno i brončano doba krenuo je i razvoj ranih primjera vrata. Ona su bila izrađena od materijala koji su bili dostupni u okolini samih nastambi.

Prva drvena vratna krila čovjek je izradio od trupaca od drva koje mu je bilo na raspolaganju, najčešće od hrasta, cedra, masline, čempresa ili brijesta. Vrata su najprije bila ugrađena u zid ili prag pomoću dva klina.

Počeci bilježenja povijesti vrata sežu u vrijeme starog Egipta, dakle gotovo 4000 godina unazad. O tome kakvi su bili oblici vrata te drevne civilizacije govore očuvane žare i slikovni prikazi na egipatskim grobnicama. Uzbudljive kamenčiće u povijesni mozaik dodaju i arheološki nalazi.

Usporedno s razvojem različitih grana arhitekture, u različitim dijelovima svijeta razvijala su se i vrata. Stvaratelji su poklanjali sve više pozornosti njihovu stilu i oblikovanju, posebno u prostorijama i mjestima posebnih namjena, kao što su recimo ulazi u domove, svetišta, kupališta i druge objekte simboličnog značenja. Cilj razvoja ulaza bio je jasan: odražavati vječnost, veličanstvenost, bogatstvo, moć i vlast.

KOJA SU NAJSTARIJA ULAZNA VRATA OTKRIVENA U EUROPI?

I u Europi smo posvjedočili pronalascima vrata koja su nas vratila daleko u prošlost. Prije približno deset godina, u Zürichu su tijekom iskopavanja temelja za novu garažu otkrivena drvena ulazna vrata za koja arheolozi smatraju da su stara oko 5.000 godina. Drevna vrata izrađena od topolina drva čvrsta su i elegantna s dobro očuvanim šarkama i izvanredno osmišljenim držanjem dasaka.

Najstarejša vhodna vrata v Evropi, stara okrog 5000 let.
Tijekom iskopavanja, u Švicarskoj su slučajno naišli na jedna od najstarijih očuvanih ulaznih vrata. Izvor: http://edition.cnn.com

SIGURNOSNA I STATUSNA FUNKCIJA ULAZNIH VRATA SEŽE DALEKO U PROŠLOST

Potreba za sigurnošću vodila je do utvrđivanja nastambi i naselja, a u sigurnosti su važnu ulogu odigrali i sigurnosni ulazi s moćnim vratima. Kada govorimo o zidinama sa zanimljivim ulazima, ne možemo zaobići moćni grad Babilon u južnoj Mezopotamiji koji predstavlja jedno od najznačajnijih povijesnih naselja. Grad je bio opasan moćnim zidinama iz kojih su vodila golema gradska vrata visoka 28 i široka 11 metara.

Velikanska mestna vrata v Babilonu
Vrata su predstavljala statusni simbol cijeloga grada Babilona.

Osim izvanrednih vrata koja su omogućavala pristup srcu grada, babilonske zidine sadržale su i skrivena i lažna vrata. Potonja su u zabludu dovodila neželjene posjetitelje. U zidinama je bilo oko sto ugrađenih vrata, a sva su bila izrađena od bronce.

RIMLJANI SU RAZVILI SUSTAV OTVARANJA I DODATKE KOJE KORISTIMO JOŠ DANAS

Sigurnost naselja odigrala je ključnu ulogu i u doba Rimljana pa su se moćne zidine još više razvijale. Rimska se civilizacija upisala u povijest i zbog inovativnih inženjerskih projekata. Vrata po nacrtima rimskih majstora koristimo još i danas! U doba Rimskog carstva, ulazna su se vrata izrađivala od bronce u jednokrilnoj, dvokrilnoj, kliznoj ili sklopivoj izvedbi. Način otvaranja razlikovao se i s obzirom na vrstu objekta. Na javnim su se građevinama vrata otvarala prema van, a na ulazima u domove prema unutra.

Najstarejša ohranjena vrata krščanske umetnosti.
Vrata u baziliku svete Sabine u Rimu smatraju se najstarijim očuvanim vratima kršćanske umjetnosti. Nastala su u 5. stoljeću, a izrađena su od cedrovine.

U rimsko je doba započeo i razvoj ključanica, zasuna i okova. Ključeve i druge dijelove vrata iz toga doba arheolozi otkrivaju unutar naseobina, ali i u grobovima u prostorima nekadašnjih kultnih mjesta. Vrata su se zatvarala pomoću ključanice s brončanim ili željeznim okovima okruglog ili kvadratnog oblika koji su na drvenu osnovu bili učvršćeni čavlima.

VRATA U SREDNJEM VIJEKU

U doba srednjega vijeka također su se gradile moćne zidine. Sigurnost je bila toliko značajna da su se gradovi obzidavali dvostrukim ili trostrukim zidinama. Ulazi koji su kroz njih vodili bili su mali i teško dostupni, a zatvarala su ih moćna i masivna vrata od hrasta do kojih su vodili podizni mostovi ili strme stepenice. Dodatnu sigurnost osiguravala su metalna vrata.

U DOBA RENESANSE RAZVIO SE JEDINSTVENI STIL VRATA

U doba renesanse, kada su svoja majstorska djela stvarali Michelangelo i Da Vinci, razvijene su nove tehnike oblikovanja. U ovom se razdoblju za izradu vrata vrlo često koristila bronca koju su kiparski majstori oblikovali u usavršene modele vratnih reljefa. Jedan od najpoznatijih primjera predstavljaju južna vrata krstionice svetog Ivana u Firenci koja je oko 1330. godine po narudžbi izradio Andrea Pisano. Sastavljena su od 28 zapanjujućih reljefa koje prikazuju život svetog Ivana.

Prikaz zlatih plošč na vratih krstilnice Svetega Janeza v Firencah.
Andrea Pisano je na 28 vratnih reljefa prikazao cijeli život svetog Ivana.

VRATA U HRVATSKOJ KAO ODRAZ PROSTORA I VREMENA

U 18. i 19. stoljeću, vrata su, osim praktične uloge, počela dobivati i sve izraženiju estetsku ulogu. U njihovu su dizajnu vidljive regionalne razlike, često u skladu sa stilskim smjernicama i karakteristikama prostora nastanka. Na oblike vrata utjecali su lokalno dostupni materijali, posebnost okoliša i razvoj stolarskog, rezbarskog, slikarskog, kovačkog i klesarskog zanata na tom području.

Stara vaška vhodna vrata.

Što je obitelj bila bogatija, mogla si je priuštiti bolja ulazna vrata i njima pokazati svoj status i društvenu ulogu. Vrata koja se ističu svojim oblikovanjem postajala su sve značajnija sastavnica cijelog pročelja kuće. Estetski su se detalji izvana počeli seliti i u unutrašnjost, i to u nadsvođena predvorja, moćna unutarnja stubišta te na sobna vrata i vrata pokućstva.

Osim od kuće, ruralna su se domaćinstva sastojala i od različitih gospodarskih objekata. Staje su najčešće bile opremljene jednostavnim drvenim vratima, a žitnice, podrumi i vinski podrumi bili su opremljeni ulazima od kovanog željeza. Ulazna su vrata također često krasili drveni ili kameni portali.

Ljudi su nova ulazna vrata naručivali u svom primarnom okruženju, tj. od pojedinaca koji su bili vješti u njihovoj izradi i koji su znali ispuniti želje naručitelja. Tako su u radionicama lokalnih majstora nastajala vrata koja su bila slična drugim vratima u okruženju, ali opet unikatna i tako su pričala priču određene kuće.

BOGATSTVO DEKORATIVNIH ELEMENATA

Značajan dekorativni element vrata bile su kovane poluge različnih oblika i pilastri između vratnih krila u kojima su bili udubljeni ili urezbareni motivi ljuskastih, cik-cak, isprepletenih, spiralnih ili dijamantnih nizova. Oni koji si nisu mogli priuštiti izrezbarena vrata, znali su na glatke površine nacrtati uzorke kojima bi postigli lažni dojam izrezbarene površine. Kako bi motive dodatno naglasili, majstori su izrezbarene dijelove vrata često bojili kontrastnim bojama.

Detajl starinskih vhodnih vrat
Majstori su izrezbarene dijelove vrata često bojili kontrastnim bojama.

Iz ovoga možemo vidjeti da se u prijašnjim stoljećima u Sloveniji razvila široka paleta različitih stilova ulaznih vrata, od glatkih vrata s kasetama do vrata s različitim motivima. Za sva je područja bila značajna simetrija s obzirom na centralnu os, a kod kasetiranih vrata, vratno je krilo bilo podijeljeno na tri različita polja s usavršenim rezbarskim djelima. Motivi su prvenstveno proizlazili iz biblijskog svijeta jer su stvaratelji prilikom oblikovanja vrata oponašali crkvene oltare.

Vrata ili portali nad njima često su nosili individualno oblikovane znakove ili natpise koji su ukazivali na djelatnosti kojom se određena obitelj bavila. Gostionice je tako krasila vinova loza, čaša ili vrč.

POSEBNU SU ULOGU IMALA I UNUTARNJA VRATA

Vrata u unutrašnjosti objekta otkrivala su značaj i ulogu prostorija u koje su vodila. Estetski najusavršenija bila su vrata koja su povezivala predvorje s glavnim životnim prostorom. Svojim su oblikovanjem bila prepoznatljivija unutarnja vrata objekata od posebnog značaja, recimo u gradskim objektima i knjižnicama.

Za izradu unutarnjih vrata, stare su seoske obitelji tradicionalno unajmljivale najbolje zanatlije koji su koristili više vrsta drva. Vrata su bila značajan dio cjelokupnog uređenja unutrašnjih prostorija. Ona su se često oplemenjivala bojenjem, oslikavanjem, rezbarenjem ili dodavanjem staklenih ispuna.

ULAZNA VRATA DANAS – SIMBOLIKA, NOVI MATERIJALI I PAMETNI sustavi otključavanja

U doba brzog industrijskog i kasnije tehnološkog razvoja, ulazna su vrata sačuvala svoju snažnu simboličnu ulogu. Zajedno s drugim dijelovima ulaza, predstavljaju jedan od najuočljivijih dijelova objekta koji na prolaznike i posjetitelje ostavlja izniman dojam.

Usporedno s razvojem drugih područja, promijenile su se i potrebe i trendovi povezani s ulazima. Dolazak novih dizajnerskih stilova pridonio je raznolikosti oblika, povećanju značaja sigurnosti, izolativnosti, jednostavnosti održavanja i dugoročnoj izdrživosti materijala. Tako su se drvu i drugim tradicionalnim materijalima pridružili PVC, aluminij i brojne zanimljive kombinacije materijala od kojih svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Usavršavali su se i drugi elementi vrata kao što su okovi i ključanice koji su postajali sve pouzdaniji i počeli pružati sve veću razinu zaštite od spretnih ruku i alata lopova.

Posljednjih su se godina klasičnom tisuću godina starom načinu otključavanja pridružile napredne pametne ključanice koje nam omogućuju da svoja ulazna vrata otvorimo pomoću otiska prsta, numeričkog koda ili pametnog telefona.

Posljednjih 15 godina svjedoci smo munjevitom napretku pametnih sustava za otključavanje vrata. Vodeći proizvođači vrata svake godine predstavljaju još naprednije i prije svega pouzdane načine za siguran ulazak u dom koji tradicionalne ključeve polako, ali sigurno guraju u prošlost. Posljednji hit na ovom području trenutno su biometrijski čitači otisaka prstiju, kao i sustavi za prepoznavanje lica.

Pametni sistem za odklepanje modernih vhodnih vrat brez ključa.
Pametni sustav otvaranja ulaznih vrata omogućava jednostavno otključavanje bez ključa.

Unikatnost otiska prsta i sve veća usavršenost dubinskih 3D čitača otisaka prstiju osigurava izvanrednu razinu sigurnosti, kao i praktičnost jer prst postaje virtualni ključ koji ne morate stalno nositi sa sobom i bojati se da ćete ga izgubiti.

KOJI JE MATERIJAL FAVORIT U IZBORU MODERNIH ULAZNIH VRATA?

DRVO JE JOŠ UVIJEK JEDAN OD NAJVAŽNIJIH MATERIJALA

Drvo za izradu ulaznih vrata koristimo već više od tisuću godina. S proizvodima od drva srećemo se praktički na svakom koraku jer se radi o prirodnom materijalu koji industrija i dizajneri uvijek iznova otkrivaju.

Kao prirodan materijal, drvo daje nezamjenjiv šarm, istovremeno stvarajući ugodnu životnu klimu koja znatno pridonosi tome da se dobro osjećamo. Drvena ulazna vrata krase ulaze u kuće, kao i garaže ili pomoćne ulaze.

Oblikovni razvoj ulaznih i unutarnjih drvenih vrata posljednjih su godina obilježile brojne promjene. U proteklim su razdobljima uglavnom na većim i bogatijim objektima oduševljavala moćna i masivna ulazna vrata s unikatnim elementima, a u novije se doba sve više približavamo čišćem, jednostavnijem, minimalističkom dizajnu. 

Poštujući tradiciju i novije trendove, većina proizvođača u svom asortimanu drvenih ulaznih vrata nudi široku paletu jednostavnih modernih modela, kao i rustikalne modele. Upravo se klasični oblici vrata u drvenoj izvedbi posebno lijepo slažu sa starijim ili ruralnim objektima s tradicionalnim rustikalnim elementima.

ULAZNA VRATA U KOMBINACIJI ALUMINIJA I DRVA – ODLIČAN KOMPROMIS IZMEĐU TRADICIJE I KVALITETE

U želji da spoje tradiciju i moderne pristupe, proizvođači su na moderan način počeli ujedinjavati prirodne i umjetne materijale. Kako bi očuvali toplinu drva, a istovremeno vratima omogućili izvanrednu zaštitu od vremenskih uvjeta, u izradi su vrata počeli spajati drvo i aluminij. Tako su nastala drvena vrata s vanjskom oblogom od aluminija koja predstavljaju spoj bezvremenske klasike i moderan i tehnološki napredak.

Prednost ovakve izrade krije se u optimalnom kompromisu između klasične estetike i održivosti te jednostavnosti održavanja. Aluminij na vanjskoj strani vrata nudi odličnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta, omogućava jednostavno čišćenje i druge postupke održavanja, a istovremeno osigurava dugačak vijek trajanja. Na unutrašnjoj se strani nalazi drvo koje će ulazna vrata oplemeniti prepoznatljivom kućnom toplinom i koje će stvoriti dobar ugođaj za život.

Ulazna VRATA od umjetnog MATERIjALA – munjevito brzo DO velike POPULARNOSTI

Kao potrošači, u novije smo se vrijeme dobro upoznali s vratima od umjetne PVC mase. Zbog dobre zvučne i toplinske izolativnosti, povoljne cijene, jednostavnog održavanja i dugačkog vijeka trajanja, plastika je, kao materijal za ulazna vrata, u vrlo kratkom roku postala snažna konkurencija drvu.

Udio PVC vrata na tržištu vrlo je visok, ali se postupno smanjuje. Kao razloge smanjenja njihove popularnosti prije svega valja navesti lošije karakteristike ovih vrata vezano uz otpornost na temperaturne razlike i sve veću ekološku osviještenost kupaca koji se radije odlučuju za održive materijale kao što su drvo i aluminij.

ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA PREDSTAVLJAJU STILSKI, SIGURNOSNO I ENERGETSKI USAVRŠENO RJEŠENJE

Ulazna vrata od aluminija najprije smo mogli naći na industrijskim i višestambenim objektima. U usporedbi s drugim materijalima, aluminij ima brojne prednosti. S razvojem i uporabom novih tehnologija, postao je iznimno popularan i kao materijal za ulaze u stambene objekte. Isto tako, ulazna vrata od aluminija potaknula su razvoj novih dizajnerskih stilova, tako da danas u velikoj mjeri kroje trendove u dizajnu ulaza od svih materijala. Svojim modernim i pročišćenim linijama diktiraju i razvoj inovativnih dodatnih elemenata i spajaju se s pametnim sustavima otključavanja.

Bela ALU vhodna vrata
Aluminijska ulazna vrata lijepo se slažu s ulazom okruženim drvom.

ALUMINIJ JE EKOLOŠKI MATERIJAL KOJI IMA BROJNE PREDNOSTI. 

Ulazna vrata od aluminija imaju brojne prednosti. Odlikuju ih izvanredna otpornost na vremenske uvjete odlična toplinska i zvučna izolativnost, zbog čega predstavljaju pouzdan izbor koji svake godine pridobiva sve više kupaca.

Korisnici su već dobro upoznati s prednostima aluminijskih vrata, i to prvenstveno u razvijenim državama, gdje se aluminij u izradi ulaznih vrata koristi više od desetljeća, zbog čega su aluminijska ulazna vrata svugdje već postala prvi izbor za one koji obnavljaju ulaze ili grade nove stambene objekte.

Aluminij kao materijal osigurava iznimno dug vijek trajanja i omogućava praktički neograničene mogućnosti dizajna. Ujedno ga je u cijelosti moguće reciklirati, zbog čega aluminijska vrata predstavljaju ekološki izbor.

Aluminijska ulazna vrata spadaju u usavršene proizvode na višoj cjenovnoj razini. Proizvođači koji se bave ovim segmentom svojom opsežnom ponudom modela, detaljnom izradom i širokom paletom boja i dodatne opreme mogu zadovoljiti i potrebe najzahtjevnijih kupaca koji za svoj ulaz žele nešto posebno. S napretkom tehnologije, aluminijska vrata postaju sve dostupnija. Brojni proizvođači tako nude i modele na akciji ili salonske modele koji strankama omogućuju kupnju prvorazrednih modela po značajno nižim cijenama.

Ne smijemo zaboraviti ni na sigurnost koju aluminijska ulazna vrata osiguravaju. U kombinaciji s protuprovalnim tehnologijama, ona osiguravaju najvišu razinu sigurnosne zaštite koja štiti od provalnika i profesionalnih lopova.

SIGURNOST VRATA OD POSEBNE JE VAŽNOSTI U VIŠESTAMBENIM OBJEKTIMA

Za vlasnike stanova u stambenim blokovima i drugim višestambenim građevinama, protuprovalna su vrata jako važna jer vrata u stan predstavljaju jedinu obranu od provalnika. Protuprovalna vrata izrađena od snažne čelične konstrukcije, drvenih obloga i izolacije opremljena su protuprovalnom ključanicom i sigurnosnim cilindrom. Ti elementi za provalnike predstavljaju praktički nepremostivu prepreku.

Ključavnica in kljuka protivlomnih vrat
Protuprovalna vrata pouzdana su obrana od provalnika.

STAKLO U DOM UNOSI SVJETLOST, A VRATIMA DAJE PROFINJENOST

Ulazna vrata s ulošcima od stakla odličan su način osvježavanja ulaza dodatnim daškom elegancije, posebno zato što i male staklene površine dočaravaju zanimljive igre svjetlosti i sjene. Aluminijska vrata i staklo predstavljaju odličnu kombinaciju kvalitete i naprednog dizajna. Budući da je staklo moguće oblikovati u najrazličitije oblike, ono proizvođačima i kupcima pruža brojne mogućnosti jedinstvenih dizajnerskih rješenja za vrata, čime se proširuju njihove izvanredne mogućnosti personalizacije koje omogućava aluminij kao svestran i kvalitetan materijal. U posljednje se trendove ubrajaju i staklo s gravurama i uzorcima.

KVALITETNA ALUMINIJSKA ULAZNA VRATA INOTHERM

Obiteljsko poduzeće INOTHERM osnovano je 1991. godine kada je nastala staklana u kojoj su se proizvodila izolacijska termopan stakla. Nakon naglog razvoja, poduzeće je 1998. proširilo djelatnost i među prvima u Sloveniji počelo proizvoditi aluminijska ulazna vrata višeg cjenovnog razreda. U prodaji smo se još na početku rada usmjerili na zahtjevnija zapadnoeuropska tržišta gdje je trend ugradnje aluminijskih vrata na samostalnim objektima već bio prepoznat i u porastu.

Na tržištu smo danas poznati prije svega po tome što promišljeno odabrani dizajn okrunjujemo vrhunskim materijalima, kvalitetnom izolacijom i pouzdanom protuprovalnom zaštitom. Svojim strankama ujedno omogućavamo brojne mogućnosti personalizacije kojima oduševljavamo i najzahtjevnije kupce diljem Europe.

Suvremena tehnologija obrade omogućava nam da linije, boje, uzorke i dodatke za svaka aluminijska ulazna vrata posebno prilagodimo na najrazličitije načine. Velik izbor dizajna naći ćete već u našoj osnovnoj ponudi u kojoj imamo više od 400 različitih modela vrata koja su podijeljena u više programa.

INOTHERM raspolaže modernim proizvodnim prostorima u kojima zapošljava 250 djelatnika i godišnje proizvede oko 32.000 unikatnih ulaznih ili sporednih vrata koja u cijelosti mogu biti izrađena prema željama naručitelja.

Svaka vanjska vrata u osnovnoj ponudi možemo dodatno prilagoditi u skladu sa željama kupaca, pri čemu gotovo nema ograničenja. Naši dizajneri i majstori mogu se u potpunosti prilagoditi kupčevim jedinstvenim željama i izraditi unikatna vrata. Sam proces personalizacije je potpuno jednostavan jer stranka svoja ulazna vrata iz snova može dizajnirati na internetu. To omogućava naš mrežni konfigurator pomoću kojeg je dizajn vrata moguće provjeriti u odnosu na objekt u koji će biti ugrađena, što će vas uvjeriti da ste donijeli ispravnu odluku!

Ulazna vrata INOTHERM ponose se odličnim sigurnosnim i izolativnim svojstvima.

VRATA KAO NAŠA VJEČNA PRATNJA

U članku ste mogli pročitati koliko raznovrsnu, višestruku i prije svega beskonačno zanimljivu ulogu mogu imati svakidašnji predmeti kao što su vrata. Budući da predstavljaju građevinski element koji nas prati već tisućljećima, u sebi nose povijest razvoja čovječanstva i tehnološkog napretka, svjedoče o razvoju estetike i arhitektonskih trendova kroz vrijeme, a svojom zamjetljivošću i brojnim mogućnostima dizajna, ljudima omogućavaju da izraze svoj osobni stil koji će goste osvojiti na ulazu u objekt.

Ulazna vrata naših domova kroz povijest su očuvala svoju primarnu ulogu – ona su granica javnog prostora i privatne sfere koju svi svakodnevno prelazimo. Element prolaska kroz vrata utisnuo se u našu kulturu u kojoj vrata tvore bogat metaforički element i dodatno dokazuju da ih mnogi možda uzimaju zdravo za gotovo, dok kao univerzalni element u životu svih nas igraju mnogo zanimljivih uloga.

Jeste li saznali sve što vas zanima?

Naravno, ova je stranica uvjerljivo napisana
Zanima me još samo nekoliko sitnica
Za konačnu odluku trebam više informacija
Sadržaj na stranici mi ne pomaže previše
Predstavljene informacije su beskorisne

(1 ocjena, 5,0)

Hvala vam na ocjeni!

Ocjenu za ovu stranicu ste već poslali.